Privacybeleid

Verhoef Vloeren Alblasserdam

Privacy & cookie statement

Ingangsdatum: 25 mei 2018
Laatste wijziging: 30 mei 2018

Wij willen zorgdragen voor het vertrouwelijk behandelen van uw gegevens. In dit document kunt u lezen welke gegevens verzameld worden door Verhoef Vloeren Alblasserdam en welke privacy regels van toepassing zijn. Zoals iedere website, zal ook de website van Verhoef Vloeren Alblasserdam een aantal cookies achterlaten op uw computer. Deze worden gebruikt om uw ervaring op de website te verbeteren en een goede werkzaamheid te waarborgen op het door u gebruikte apparaat.

De gegevens die Verhoef Vloeren Alblasserdam gebruikt worden hieronder beschreven. Tevens wordt de reden van het verzamelen beschreven alsmede wat Verhoef Vloeren Alblasserdam met die gegevens kan doen. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom.

 

Verhoef Vloeren Alblasserdam

Verhoef Vloeren Alblasserdam is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en is gevestigd aan De Waalsmondelaan 44, 2951 AW te Alblasserdam en is bereikbaar via e-mail, via telefoon +31 6-21439690 of via het contactformulier op de website https://www.verhoefvloeren.com

 

Van wie verwerken en ontvangen wij persoonsgegevens?

Verzamelde en ontvangen persoonsgegevens komen van (voormalig) klanten zowel particulier als bedrijven, prospects, websitebezoekers en overige belanghebbende en geïnteresseerden.

 

Waar worden de gegevens voor gebruikt?

Verhoef Vloeren Alblasserdam bewaart en verwerkt gegevens met als doel:

 • Het afhandelen van vragen, de aanvraag van informatie bijvoorbeeld in de vorm van een prijsopgave of het in behandeling nemen van klachten. Dit kan zowel via de website, schriftelijk, telefonisch of per e-mail.
 • Het versturen van offertes en facturen;
 • Mogelijk maken van betalingen
 • Het incidenteel aanbieden van een dienst, tip of uitleg
 • Om te kunnen voldoen aan de wettelijke fiscale verplichtingen die voor Verhoef Vloeren Alblasserdam gelden
 • Verzamelen en analyseren van statistieken voor het optimaliseren van de website.

 

Gebruik van algemene NAW- en contactgegevens

Deze gegevens moeten worden gebruikt om te offreren, diensten te kunnen aanbieden, een eventuele overeenkomst tot stand te kunnen brengen en te factureren. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Overige gegevens die u zelf actief verstrekt tijdens contactmomenten

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Verhoef Vloeren Alblasserdam bewaart gegevens voornamelijk om administratieve redenen (belastingaangiften). Persoonsgegevens die wij verzamelen komen veelal voort uit mailverkeer, facturen, prijsopgaven, overeenkomsten en offertes (met name NAW gegevens). Deze gegevens dienen van overheidswege 7 jaar bewaard te blijven. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om een dienst goed ten uitvoer te brengen. Wilt u meer informatie over uw specifieke persoonsgegevens en de bewaartermijn dan kunt u daar altijd contact over opnemen via onze mail

 

Welke gegevens laat u achter op de website?

Als u de website van Verhoef Vloeren Alblasserdam gebruikt, dan laat u soms persoonsgegevens bij ons achter door middel van cookies. Verhoef Vloeren Alblasserdam maakt gebruik van een contactformulier dat geen gegevens opslaat in een database op de website. Mails worden doorgestuurd naar de encryped mailbox van Verhoef Vloeren Alblasserdam.

 

Wat is een cookie en wat doet het?

Derde partijen kunnen cookies plaatsen voor het monitoren van het bezoekersgedrag op het internet, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van Youtube en Vimeo.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website automatisch op uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om gebruikers van elkaar te onderscheiden. Om de website beter en sneller te laten functioneren en om deze voor een ieder vindbaar en functioneel te maken en houden, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. In cookies worden nooit gevoelige privégegevens of wachtwoorden van u opgeslagen. U kunt eerder opgeslagen informatie via de instellingen van je browser verwijderen (browserhistorie). Daarnaast kunt u kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een verminderde werking van de bezochte website.

 

Cookies van derden

De website www.vloerlatenleggen.com heeft cookies die geplaatst zijn door de volgende derde partijen:

 

 • CloudFlare

Voor het versnellen & extra beveiligen van de website.

 

 • Doubleclick

Voor relevante advertentiecampagnes en conversietracking

 

 • Google Console

Voor de analyse en optimalisatie van website bezoeken en verkeersbronnen

 

 • Youtube

Voor het kunnen vertonen van embedded video’s op de website

 

Websites en informatie afhandeling van derden

Verhoef Vloeren Alblasserdam verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, ten behoeve van administratieve doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die met links van deze website zouden kunnen worden bezocht.

Verhoef Vloeren Alblasserdam heeft verwerkingsovereenkomsten met derden partijen. Deze derden bedrijven kunnen in bepaalde gevallen voor de wet verplicht zijn om (cookie) gegevens aan derden te verstrekken en/of de aan hen toevertrouwde gegevens ook weer door derden laten verwerken. Hier kunnen wij echter geen invloed op uitoefenen. In het geval van cookies hebben wij bovenstaande partijen niet uitdrukkelijk toegestaan eventuele verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere diensten.

 

Beveiliging van gegevens

Verhoef Vloeren Alblasserdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Uw persoonsgegevens worden niet opgeslagen op de website. Bij cookies kunnen er standaard persoonsgegevens bijgehouden worden die echter niet herleid kunnen worden naar een persoon. Mailverkeer gaat via email aanbieders met sterke & recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden. Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Verhoef Vloeren Alblasserdam zal nooit gegevens verkopen aan andere partijen. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met uw persoonsgegevens. Heeft u het idee dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via onze mail

 

Verdere privacy maatregelen

We hebben een cookie & privacy statement op de website vermeld staan. De website heeft SSL beveiliging, wat u kunt zien aan het groene slotje voor de website url, wat betekent dat de website veilig vergrendeld en encrypted is. Wij maken gebruik van een contactformulier die geen historie achter laat (“Contact form 7”).  Zoals eerder aangegeven hebben wij inzichtelijk welke gegevens wij van u verwerken en hoe wij die verwerken.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken?

Als je minderjarig bent, voor de wet is dat jonger dan 16 jaar, dan heb je allereerst zelf toestemming nodig van een van je ouders of wettelijke voogd voor de verwerking van persoonsgegevens. In jouw plaats kunnen uw ouders de rechten uitoefenen die u heeft mbt de persoonsgegevens die met ons gedeeld worden, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van jouw gegevens. Het is dan ook vereist en van belang dat jouw ouder(s) of jouw voogd dit statement leest. Onze website en/of dienst heeft namelijk niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Het is echter technisch niet mogelijk dit te kunnen controleren. Wij raden ouder (s) en of voogd dan ook aan betrokken te blijven bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder nadrukkelijke ouderlijke instemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze mail, dan zullen wij er zorg voor dragen deze informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

 

Inzicht in uw gegevens

Voor inzicht van uw gegevens kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Daarbij kunt u ook verzoeken om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft altijd het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Verhoef Vloeren Alblasserdam. U heeft tevens het recht om een verzoek tot gegevensoverdracht van de persoonsgegevens die wij van u hebben in de vorm van een filebestand. U kunt uw bezwaren, een verzoek tot correctie, inzage, verwijdering of intrekking toestemming, een verzoek tot gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens sturen naar onze email. Om uw identiteit te verifiëren, zodat we er zeker van zijn dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs te maken. Maakt u in deze kopie gelieve uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar zwart om uw eigen privacy te waarborgen. Reactie volgt zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Verhoef Vloeren Alblasserdam wijst u bij deze ook op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens indien wij in eerste instantie niet aan uw persoonsgegevens gerelateerde verzoek hebben voldaan en u klacht niet naar tevredenheid is opgelost door ons.

 

Ongewenst contact?

Mocht u van mening zijn dat u toch mail of ongewenste reclame ontvangt van Verhoef Vloeren Alblasserdam dat u ongewenst acht, dan heeft u altijd de mogelijkheid dit aan te geven. Uw verzoek zal dan zo snel mogelijk, binnen 4 weken, behandeld worden.

 

Het verwerkingsovereenkomst

Hier kunt u de verwerkingsovereenkomst van Verhoef Vloeren Alblasserdam downloaden.

 

Wijzigingen Privacy statement

Verhoef Vloeren Alblasserdam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

 

Contact

Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kunt u altijd contact opnemen via ons mailadres